Dins del marc d’aprenentatge de la segona llengua obligatòria i seguint amb l’objectiu fonamental de treballar l’habilitat i domini de la llengua, el centre ofereix diversos projectes, entre els quals trobem:

  • Auxiliar de conversa a través del qual s’ofereix setmanalment a l’alumnat un recurs real a nivell comunicatiu

  • English menu ens ofereix un seguit d’activitats a l’hora de dinar que ens permeten fer una immersió lingüística i cultural en llengua anglesa.

  • Estades a l’estranger, incloent el viatge d’immersió lingüística a 2n d’ESO.

  • Participació a concursos en llengua anglesa com el  ‘The Big Challenge’ o ‘The Fonix’.

  • Exàmens oficials d’Oxford.

  • Ús de plataformes digitals de lectura en anglès que ofereixen un ventall més ampli de gèneres i que s’adapten als diferents nivells d’ús de la llengua de l’alumnat.